Sala konferencyjna
16:1516:20
Powitanie słuchaczy prof. dr hab. n. med. Beata Wożakowska-Kapłon, prof. dr hab. n. med. Krzysztof J. Filipiak, FESC
5 min
16:2016:40
Sesja I: Najnowsze wytyczne ESC. Zabiegi niekardiologiczne u pacjentów z chorobami układu krążenia — co ważne dla praktyków prof. dr hab. n. med. Krzysztof J. Filipiak, FESC
20 min
16:4017:10
Sesja satelitarna firmy Novartis: Od zawału do programu lekowego B.101 prof. dr hab. n. med. Anna Tomaszuk-Kazberuk
30 min
Sponsor: Novartis
17:1017:30
Sesja II: Najnowsze wytyczne ESC. Komorowe zaburzenia rytmu i nagły zgon sercowy — jak postępować w zgodzie z aktualnymi standardami? prof. dr hab. n. med. Beata Wożakowska-Kapłon
20 min
17:3017:40
Pytania, komentarz, dyskusja 
10 min
17:4018:10
Sesja satelitarna firmy Servier: Problemy czasów post-COVID. Mój pacjent z nadciśnieniem tętniczym i wysokim ryzykiem sercowo-naczyniowym prof. dr hab. n. med. Beata Wożakowska-Kapłon, prof. dr hab. n. med. Krzysztof J. Filipiak, FESC
30 min
18:1018:20
Przerwa 10 min
18:2018:40
Sesja III: Najnowsze wytyczne ESC. Kardioonkologia prof. dr hab. n. med. Krzysztof J. Filipiak, FESC
20 min
18:4019:00
Sesja IV:  Jak poprawić leczenie przeciwkrzepliwe u chorych z migotaniem przedsionków? Najczęstsze błędy, największe trudności w terapii prof. dr hab. n. med. Beata Wożakowska-Kapłon
20 min
19:0019:10
Pytania, komentarz, dyskusja 
10 min
19:1019:40
Sesja satelitarna firmy Boehringer Ingelheim
30 min
Sponsor: Boehringer Ingelheim

19:10 - 19:25

Empagliflozyna w leczeniu niewydolności serca, niezależnie od LVEF prof. dr hab. n. med. Krzysztof J. Filipiak, FESC

19:25 - 19:40

Dabigatran odmieniany przez przypadki pacjentów z migotaniem przedsionków prof. dr hab. n. med. Beata Wożakowska-Kapłon
19:4020:00
Sesja V: Najważniejsze badania/dokumenty/stanowiska ostatniego roku prof. dr hab. n. med. Anna Tomaszuk-Kazberuk
20 min
20:0020:10
Pytania, komentarz, dyskusja 
10 min
20:1020:20
Przerwa 10 min
20:2020:50
Sesja VI: Forum przypadków klinicznych
Zespół lokalnego opiniolidera
30 min

20:20 - 20:30

Mój pacjent po nagłym zatrzymaniu krążenia dr n. med. Remigiusz Kazimierczyk

20:30 - 20:35

Komentarz i głosowania

20:35 - 20:45

Mój pacjent z HFrEF lek. Kinga Zujko

20:45 - 20:50

Komentarz i głosowania
20:50
Podsumowanie i zakończenie webinaru
Copyrights © 2023 Via Medica