Sala konferencyjna
09:0009:05
Powitanie słuchaczy prof. dr hab. n. med. Beata Wożakowska-Kapłon, prof. dr hab. n. med. Krzysztof J. Filipiak, FESC
5 min
09:0509:25
Sesja I: Najnowsze wytyczne ESC. Zabiegi niekardiologiczne u pacjentów z chorobami układu krążenia — co ważne dla praktyków prof. dr hab. n. med. Krzysztof J. Filipiak, FESC
20 min
09:2509:45
Sesja II: Najnowsze wytyczne ESC. Komorowe zaburzenia rytmu i nagły zgon sercowy — jak postępować w zgodzie z aktualnymi standardami? prof. dr hab. n. med. Beata Wożakowska-Kapłon
20 min
09:4509:55
Pytania, komentarz, dyskusja   
10 min
09:5510:25
Sesja satelitarna firmy Servier: Problemy czasów post-COVID. Mój pacjent z nadciśnieniem tętniczym i wysokim ryzykiem sercowo-naczyniowym prof. dr hab. n. med. Beata Wożakowska-Kapłon, prof. dr hab. n. med. Krzysztof J. Filipiak, FESC
30 min
10:2510:35
Przerwa 10 min
10:3510:55
Sesja III: Najnowsze wytyczne ESC. Kardioonkologia prof. dr hab. n. med. Krzysztof J. Filipiak, FESC
20 min
10:5511:15
Sesja IV:  Jak poprawić leczenie przeciwkrzepliwe u chorych z migotaniem przedsionków? Najczęstsze błędy, największe trudności w terapii prof. dr hab. n. med. Beata Wożakowska-Kapłon
20 min
11:1511:25
Pytania, komentarz, dyskusja 
10 min
11:2511:55
Sesja satelitarna firmy Boehringer Ingelheim
30 min
Sponsor: Boehringer Ingelheim

11:25 - 11:40

Empagliflozyna w leczeniu niewydolności serca, niezależnie od LVEF prof. dr hab. n. med. Krzysztof J. Filipiak, FESC

11:40 - 11:55

Dabigatran odmieniany przez przypadki pacjentów z migotaniem przedsionków prof. dr hab. n. med. Beata Wożakowska-Kapłon
11:5512:15
Sesja V: Najważniejsze badania/dokumenty/stanowiska ostatniego roku prof. dr hab. n. med. Krzysztof J. Filipiak, FESC
20 min
12:1512:25
Pytania, komentarz, dyskusja 
10 min
12:2512:35
Przerwa 10 min
12:3513:05
Sesja VI: Forum przypadków klinicznych
Zespół lokalnego opiniolidera
30 min

12:35 - 12:45

Mój pacjent po nagłym zatrzymaniu krążenia dr hab. n. med. Aleksandra Gąsecka-van der Pol

12:45 - 12:50

Komentarz i głosowania

12:50 - 13:00

Mój pacjent z HFrEF lek. Ewa Wojciechowska

13:00 - 13:05

Komentarz i głosowania
13:05
Podsumowanie i zakończenie webinaru
Copyrights © 2023 Via Medica