Sala konferencyjna
09:0009:05
Powitanie słuchaczy prof. dr hab. n. med. Beata Wożakowska-Kapłon, prof. dr hab. n. med. Krzysztof J. Filipiak, FESC
5 min
09:0509:25
Sesja I: Nowe wytyczne dotyczące migotania przedsionków w praktyce klinicznej

 
prof. dr hab. n. med. Beata Wożakowska-Kapłon
20 min
09:2509:45
Sesja II: Terapia niewydolności serca A.D. 2021 prof. dr hab. n. med. Krzysztof J. Filipiak, FESC
20 min
09:4509:55
Pytania, komentarz, dyskusja
10 min
09:5510:25
Sesja satelitarna firmy Boehringer Ingelheim
30 min

09:55 - 10:10

Dabigatran w najnowszych wytycznych — skuteczność, bezpieczeństwo i możliwość odwrócenia działania prof. dr hab. n. med. Beata Wożakowska-Kapłon

10:10 - 10:25

Empagliflozyna w praktyce lekarza kardiologa A.D. 2021 prof. dr hab. n. med. Krzysztof J. Filipiak, FESC
10:2510:35
Przerwa 10 min
10:3510:55
Sesja III: „Long COVID” — co to takiego i czy może dotyczyć mojego pacjenta? prof. dr hab. n. med. Krzysztof J. Filipiak, FESC
20 min
10:5511:20
Sesja IV: Prewencja sercowo-naczyniowa A.D. 2021 — nadciśnienie tętnicze i dyslipidemia prof. dr hab. n. med. Beata Wożakowska-Kapłon
25 min
11:2011:25
Pytania, komentarz, dyskusja
5 min
11:2511:55
Sesja satelitarna firmy Servier: W czasie, gdy kontrola czynników ryzyka sercowo-naczyniowego jest szczególnie ważna…
30 min

11:25 - 11:40

W czasach pandemii szczególnie ważna jest kontrola RR prof. dr hab. n. med. Beata Wożakowska-Kapłon

11:40 - 11:55

W czasach pandemii szczególnie ważna jest kontrola lipidów prof. dr hab. n. med. Krzysztof J. Filipiak, FESC
11:5512:15
Sesja V: Najważniejsze badania kliniczne ostatniego roku prof. dr hab. n. med. Grzegorz Grześk
20 min
12:1512:25
Pytania, komentarz, dyskusja
10 min
12:2512:35
Przerwa 10 min
12:3513:05
Sesja VI: Forum przypadków klinicznych
Zespół Lokalnego Opiniolidera
30 min

12:35 - 12:45

Niewydolność serca współistniejąca z przewlekłą niewydolnością nerek — optymalizacja terapii dr n. med. Dorota Bednarska

12:45 - 12:50

Komentarz i głosowania

12:50 - 13:00

Ostry zespół wieńcowy współistniejący z migotaniem przedsionków dr n. med. Małgorzata Dobosiewicz

13:00 - 13:05

Komentarz i głosowania
13:05
Podsumowanie i zakończenie webinaru
Copyrights © 2024 Via Medica