Sala konferencyjna
09:0009:05
Powitanie słuchaczy prof. dr hab. n. med. Beata Wożakowska-Kapłon, prof. dr hab. n. med. Krzysztof J. Filipiak, FESC
5 min
09:0509:25
Sesja I: Nowe wytyczne dotyczące migotania przedsionków w praktyce klinicznej prof. dr hab. n. med. Beata Wożakowska-Kapłon
20 min
09:2509:45
Sesja II: Terapia niewydolności serca A.D. 2021 prof. dr hab. n. med. Krzysztof J. Filipiak, FESC
20 min
09:4509:55
Pytania, komentarz, dyskusja
10 min
09:5510:15
Sesja satelitarna firmy Pfizer: Optymalizacja leczenia przeciwkrzepliwego — stosowanie NOAC w różnych wskazaniach prof. dr hab. n. med. Beata Wożakowska-Kapłon
20 min
10:1510:25
Przerwa 10 min
10:2510:45
Sesja III: „Long COVID” — co to takiego i czy może dotyczyć mojego pacjenta?

 
prof. dr hab. n. med. Krzysztof J. Filipiak, FESC
20 min
10:4511:15
Sesja satelitarna firmy Boehringer Ingelheim
30 min

10:45 - 11:00

Dabigatran w najnowszych wytycznych — skuteczność, bezpieczeństwo i możliwość odwrócenia działania prof. dr hab. n. med. Beata Wożakowska-Kapłon

11:00 - 11:15

Empagliflozyna w praktyce lekarza kardiologa A.D. 2021 prof. dr hab. n. med. Krzysztof J. Filipiak, FESC
11:1511:40
Sesja IV: Prewencja sercowo-naczyniowa A.D. 2021 — nadciśnienie tętnicze i dyslipidemia prof. dr hab. n. med. Beata Wożakowska-Kapłon
25 min
11:4011:45
Pytania, komentarz, dyskusja
5 min
11:4512:15
Sesja satelitarna firmy Servier: W czasie, gdy kontrola czynników ryzyka sercowo-naczyniowego jest szczególnie ważna…
30 min

11:45 - 12:00

W czasach pandemii szczególnie ważna jest kontrola RR prof. dr hab. n. med. Beata Wożakowska-Kapłon

12:00 - 12:15

W czasach pandemii szczególnie ważna jest kontrola lipidów prof. dr hab. n. med. Krzysztof J. Filipiak, FESC
12:1512:35
Sesja V: Najważniejsze badania kliniczne ostatniego roku prof. dr hab. n. med. Andrzej Wysokiński
20 min
12:3512:45
Pytania, komentarz, dyskusja

 
10 min
12:4512:55
Przerwa 10 min
12:5513:25
Sesja VI: Forum przypadków klinicznych
Zespół Lokalnego Opiniolidera
30 min

12:55 - 13:05

Niewydolność serca współistniejąca z przewlekłą niewydolnością nerek — optymalizacja terapii dr n. med. Wojciech Brzozowski

13:05 - 13:10

Komentarz i głosowania

13:10 - 13:20

Ostry zespół wieńcowy współistniejący z migotaniem przedsionków prof. dr hab. n. med. Tomasz Zapolski

13:20 - 13:25

Komentarz i głosowania
13:25
Podsumowanie i zakończenie webinaru
Copyrights © 2024 Via Medica