16:30–16:35 Powitanie słuchaczy

prof. dr hab. n. med. Beata Wożakowska-Kapłon, prof. dr hab. n. med. Krzysztof J. Filipiak, FESC
 
16:35–16:50 Sesja I: Normotonia według aktualnych wytycznych
prof. dr hab. n. med. Krzysztof J. Filipiak, FESC
więcej szczegółów
16:50–17:05 Sesja II: Normolipemia — czy zawsze oznacza to samo?
prof. dr hab. n. med. Beata Wożakowska-Kapłon
więcej szczegółów
17:05–17:10 Komentarz i dyskusja
17:10–17:15 Przerwa
17:15–17:35 Sesja III: Sesja satelitarna firmy Servier
Leki hybrydowe w praktyce klinicznej
więcej szczegółów
17:35–17:50 Sesja IV: Normokardia — cele i sposoby ich realizacji
prof. dr hab. n. med. Beata Wożakowska-Kapłon
więcej szczegółów
17:50–18:10 Sesja V: Sesja satelitarna firmy Bayer
Riwaroksaban — dla kogo w 2020 roku?  
prof. dr hab. n. med. Beata Wożakowska-Kapłon
więcej szczegółów
18:10–18:25 Sesja VI: Normotromboza — kiedy, dla kogo, jak ją osiągnąć?
prof. dr hab. n. med. Beata Wożakowska-Kapłon
więcej szczegółów
18:25–18:30 Komentarz i dyskusja
18:30–19:00 Sesja VII: Sesja satelitarna firmy Boehringer Ingelheim
więcej szczegółów
19:00–19:05 Przerwa
19:05–19:20 Sesja VIII: Normoglikemia — czy stężenie glukozy jest najważniejszym celem terapii?
prof. dr hab. n. med. Krzysztof J. Filipiak, FESC
więcej szczegółów
19:20–19:25 Komentarz i dyskusja
19:25–19:45 Sesja IX: Sesja satelitarna firmy Novartis
Sakubitryl/walsartan — jak optymalnie leczyć pacjenta z niewydolnością serca? — aspekty praktyczne
 

 
prof. dr hab. n. med. Beata Wożakowska-Kapłon
więcej szczegółów
19:45–20:25 Sesja X: Wytyczne w praktyce klinicznej — prezentacja przypadków

Zespół lokalnego Opiniolidera
więcej szczegółów
20:25–20:45 Komentarz i głosowania
20:45 Podsumowanie i zakończenie webinaru

prof. dr hab. n. med. Beata Wożakowska-Kapłon, prof. dr hab. n. med. Krzysztof J. Filipiak, FESC
Copyrights © 2020 Via Medica