Komitet Naukowy

Beata Wożakowska-Kapłon

prof. dr hab. n. med.
Beata Wożakowska-Kapłon
Redaktor Naczelna czasopisma „Folia Cardiologica”

 

 

 

 

 

 

 

prof. Krzysztof J. Filipiak, FESCprof. dr hab. n. med.
Krzysztof J. Filipiak, FESC
Prezes Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego

 

Copyrights © 2024 Via Medica